Hướng dẫn xóa tài khoản website BrotherConcept

Điều gì xảy ra nếu tôi xóa vĩnh viễn tài khoản BrotherConcept của mình?

  • Bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản của mình
  • Hồ sơ, ảnh, bài đăng bình luận, video, thông tin đơn hàng và mọi thứ khác mà bạn đã thêm sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể truy xuất bất cứ thứ gì bạn đã thêm.
  • Bạn sẽ không thể sử dụng website BrotherConcept nữa.

Làm sao tôi xóa tài khoản của tôi ngay lập tức?

Trước khi xóa tài khoản của mình, bạn có thể đăng nhập và tải xuống bản sao thông tin đơn hàng của mình từ BrotherConcept. Sau khi tài khoản của bạn bị xóa, bạn sẽ không thể truy xuất bất kỳ thứ gì bạn đã thêm.

Để xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn:

Cách 1: Vui lòng dùng email đăng ký tài khoản chính của bạn để liên hệ với chúng tôi qua email support@gmail.com với tiêu đề: Yêu cầu xóa tài khoản

Cách 2: Điền thông tin yêu cầu trong form nội dung này https://brotherconcept.com/contact/ với nội dung: Yêu cầu xóa tài khoản

– Trong vòng 05 ngày, Chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận đến email đăng ký tài khoản chính của bạn, yêu cầu bạn xác nhận đồng ý xóa tài khoản. Sau khi nhận được email xác nhận đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành xóa tài khoản của bạn tại Website BrotherConcept.

Tôi có thể hủy xóa tài khoản của mình không?

Nếu chưa đầy 05 ngày kể từ khi bạn bắt đầu xóa, bạn có thể hủy xóa tài khoản của mình. Sau 05 ngày, tài khoản và tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn sẽ không thể truy xuất thông tin của mình.

Có thể mất đến 30 ngày kể từ ngày bắt đầu quá trình xóa để xóa tất cả những thứ bạn đã đăng. Mặc dù chúng tôi đang xóa thông tin này, nhưng những người khác sử dụng BrotherConcept sẽ không thể truy cập được thông tin đó.

Các bản sao thông tin của bạn có thể vẫn còn sau 90 ngày trong bộ nhớ sao lưu mà chúng tôi sử dụng để khôi phục trong trường hợp xảy ra thảm họa, lỗi phần mềm hoặc sự kiện mất dữ liệu khác. Chúng tôi cũng có thể giữ thông tin của bạn cho những vấn đề như vấn đề pháp lý, vi phạm điều khoản hoặc nỗ lực ngăn chặn tác hại. Tìm hiểu thêm về Chính sách dữ liệu của chúng tôi.

Để hủy xóa tài khoản của bạn:

Trong vòng 04 ngày tính từ ngày yêu cầu xóa tài khoản, vui lòng dùng email đăng ký tài khoản chính của bạn để liên hệ với chúng tôi qua email support@gmail.com với tiêu đề: Yêu cầu hủy xóa tài khoản.